Vakıf Konumu ve Çevresi

Vakıf, Konumu, Binası, mimari özellikleri

Yakın Çevresindeki tarihi yapılar, resmi kurumlara yakınlık

Bulunduğu ilçenin özellikleri

Ulaşım Olanakları