Biz Kimiz

Kuruluş, Vizyon, Misyon, Faaliyet Alanları, Değerlerimiz, Tüzük

 

Kuruluş:

Vakfımız, 1973 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmekte olan, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’nin desteği ile 2013 yılında kuruldu.

1635 yılında IV. Murat’ın sadrazamı Bayram Paşa tarafından inşa edilmiş olan Bayrampaşa Medresesi’nde hizmetlerine devam etmektedir.

 

Vizyonumuz:

Türk ahlak ve geleneğini muhafaza eden üstün vasıflı kültürlü nesillerin yetişmesinde örnek olmak ve öncülük etmektir.

Misyonumuz:

Sağlıklı ve müreffeh bir geleceğin iyi bir nesil yetişmesine bağlı olduğu, iyi bir neslin ise, sağlam temeller üzerine kurulan aile kurumunda yetişeceği gerçeğinden hareketle ailenin korunmasına katkı sağlamak, gençlerin ve çocukların desteklenmesini sağlamaktır.

Faaliyet Alanları:

Bir gönüllü kadın kuruluşu olan Vakfımız yardım, eğitim ve kültür faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim programları, çeşitli seminerler, üniversite öğrencilerine burs olanağı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim, kırtasiye yardımları, gençlere ve çocuklara yaş gruplarına uygun programlar, rehberlik ve sağlık hizmeti düznlemekteyiz.

Değerlerimiz:

Demokratik, şeffaf, paylaşımcı, işbirlikçi, etkin, yenilikçi olmayı gözeterek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

İş Birlikleri ve Bağlantılarımız:

Hedef ve amaç birliği içinde olduğumuz STK’lar ile çeşitli projelerde işbirliği yapmakta ve üyesi olduğu GİKAP, ÇOGEP, TÜRAP bünyesinde geniş bir yelpazede hizmet veren gönüllü kuruluşları desteklemekteyiz.